Így dolgozom

Lépésről-lépésre…

Ahogy az életem minden egyéb területén, úgy a munkámban is a tökéletességre törekszem, melynek szerves és nélkülözhetetlen része a kreativitás, a sokrétű anyagismeret, a szerteágazó műszaki tartalommal bíró tudás, ám mindezek mellett kiemelten fontos az emberismeret és az empátia. Elengedhetetlen, hogy minden egyes projekt alkalmával, tökéletesen ráhangolódjak ügyfelem személyiségére, egyedi igényeire és elképzeléseire, valamint életvitelére egyaránt. Mindezeket az impressziókat továbbgondolom és formálom,  a tapasztalataimmal és a látásmódommal gazdagítom, annak érdekében, hogy megalkossam a személyre szabott, minden vonatkozásában harmonikus és igazán élhető otthont.

A közös munkát megelőzően a legtöbben nem is sejtik, hogy a lakberendező, enteriőrtervező feladata mennyire összetett és nem pusztán  a megfelelő színek, a dekoratív drapériák és a különleges bútorok kiválasztásáról és elhelyezéséről szól az adott ingatlanban, hanem ennél sokkal bővebb és komplexebb feladat. A mi hivatásunk ennél sokkal többről szól! A lakberendezés a finom részletek olyan precíz és pontos összehangolása, amely sokrétűségénél fogva képes az egységes összkép megteremtésére.

1. Megrendelői kívánalmak megismerése

Egy személyes konzultáció keretében megismerkedünk egymással, majd ezt követően kialakítom a képet magamban arra vonatkozóan, hogy milyen igényeket támasztasz a leendő ingatlan kialakítását illetően. Tájékozódom az életstílusodról, az ízlésedről, felmérem az igényeidet és elvárásaidat a projekt kapcsán.

Ezt követi egy helyszíni szemle, ahol összehangoljuk az elképzeléseket az építészeti adottságokkal, majd szót ejtünk a rendelkezésre álló anyagi keretekről is.

2. Térszervezés és a stílusjegyek kialakítása

Készítek egy vázlattervet, természetesen figyelembe véve a korábban egyeztetett anyagi lehetőségeket. Ebben a tervben már kijelölöm az egyes helyiségek és funkciók helyét és meghatározom  a méreteket. A  berendezési terv részeként  összeállítok egy hangulati kollázst, mely mentén összeválogatom az otthon hangulatát leginkább meghatározó anyagokat (burkolatok, tapéták, kárpitok, függönyök és egyéb drapériák, szőnyegek, falszínek, kiegészítők, egyéb…).

3. Alaprajz elkészítése

Ha az adottságok engedik, az alaprajzi terveken akár több variáció bemutatására is sor kerülhet az ideális lakberendezés kialakításához.
Szükség és igény esetén természetesen a falak mozgatására is van lehetőség és ilyenkor bontási és építési alaprajzot egyaránt készítek.

4. 3D látványtervezés

A professzionális látványtervek segítségével  az elképzelés végleges formában történő megjelenítése azonnal, még a kivitelezést megelőzően láthatóvá és jól érzékelhetővé válik.

5. Tervdokumentáció elkészítése

Az anyagválogatás véglegesítése és elfogadása után részletesen kidolgozom az egyes terveket az alábbiakra kiterjedően:

  • Bontási és építési terv
  • Világítási és kapcsolási terv
  • Aljzatok elhelyezése
  • Falnézetek
  • Bútortervek
  • Látványtervek
  • Költségbecslés

A tervezési folyamat végét a tervdokumentáció átadása jelenti (elektronikus vagy nyomtatott formában).

6. Kivitelezési munkák koordinálása

Amennyiben szeretnéd, úgy megegyezés szerint, külön javadalmazás ellenében örömmel koordinálom és felügyelem a kivitelezésben dolgozó szakemberek munkáját. A legapróbb részletig ellenőrzöm a tervek teljesítését, hogy az elképzelések valósággá váljanak.

A kivitelezést követően helyére kerülnek az előre megrendelt  berendezési tárgyak, a bútorok, a drapériák és az egyes kiegészítők, valamint a személyes tárgyak is.

Ezután nincs más hátra, mint élvezni a megteremtett otthon melegét!

Írj nekem!

12 + 1 =